Нова Звезда - Финал -
оценете участниците!

Оценяването на участниците приключи.

Александра Георгиева

Александър Колев

Виктория Георгиева

Виктория Димова

Виктория Каменчева

Елена Василева

Елена Николаева

Емилиян Бърдарски

Жаклин Костадинова

Ивайла Терзиева

Сава Чиплич

Сесил Сабри